Обуки и истражување на пазарот

Image

 

Нудиме тренинг сесии за индивидуи, менаџери, тимови како и продажни тимови. Нашите тренинг сесии се меѓу најиновативните на пазарот, а нашите предавачи се експерти од САД и земјите од ЕУ. Исто така соработуваме и со најдобрите локални тренери.

Нашите модули се применливи во сите индустрии и загарантирано водат кон успех. Преку алатки за истражување на пазарот, идентификуваме можности за опслужување на широка маса на потрошувачи.

Ја испитуваме големината на пазарот и бројот на луѓе кои имаат незадоволени потреби.

Ги одредуваме најдобрите методи за задоволување на потребите на тие пазари. Ја истражуваме конкуренцијата.

Ги разјаснуваме Вашите конкурентски предности. Даваме заклучок дали Вашиот производ ги задоволува потребите на потрошувачите и дали Вашите маркетинг и промотивни активности се ефикасни.