Vijesti

Američki državni sekretarijat izvještavao o indeksu HeadHunter-a

U svom godišnjem izveštaju o ljudskim pravima, koji se sprovodi za svaku državu, Državni sekretarijat Amerike u vezi sa situacijom LGBTIQ zajednice u Albaniji, je naveo Indeks jednakosti zapošljavanja koji je organizovao The Headhunter u maju 2016. godine, prvi put ove vrste u Albaniji i jugoistočnoj Evropi uopšte.

The Headhunter već drugu godinu za redom uspješno organizovao ovaj događaj u Albaniji, te ovoga puta značajno uvećao broj preduzeća koja učestvuju u istraživanju, kao i pažnju koju joj daju međunarodni faktori i lokalni mediji. Ove vijesti predstavljaju ogromno ohrabrenje da se pokrenu šire, lokalne, regionalne i dalje, inicijative, u cilju podrške pravima i nediskriminaciji LGBTIQ zajednice.

Ovaj problem je duboka i ozbiljna rana albanskog društva, za koju nije potrebno puno da se shvati koliko je ozbiljna. Zapravo, bilo je dovoljno osnivaču The Headhunter-a, g-dinu Eltonu Ilirjani-u, da drugu godinu za redom ponovi da je ponosan što je gej, da na različitim portalima za vijesti, ali i na facebook stranici Sjedinjenih Država ambasada u Albaniji, mnogi komentatori, u mnogim slučajevima anonimni, ali u mnogim drugim slučajevima identifikovanjem sebe sa imenom i prezimenom, pokazali su mržnju i homofobične komentare bez presedana protiv LGBTIQ osoba. Ovo je još jednom naglasilo veliki značaj i potrebu da uradi mnogo više u vezi sa postavljenim pitanjem.

U nastavku možete pronaći šta je tačno napisano u izveštaju američkog državnog sektretarijata o stanju i pravima LGBTIQ zajednice u Albaniji:

Nasilje, diskriminacija i druge zloupotrebe zasnovanih na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu

Zakon zabranjuje diskriminaciju zasnovanu na seksualnoj orijentaciji, uključujući i zaposlenje. Tokom augusta vladin komesar za zaštitu od diskriminacije primio je pet pritužbi od lezbijki, homoseksualaca, biseksualaca, transrodnih i interseksualnih (LGBTI) pojedinaca i organizacija. Sprovođenje zakona je uglavnom slabo. U maju je Vijeće ministara usvojilo Nacionalni akcioni plan za LGBTI 2016-20, a u augustu je naredba premijera osnovala Nacionalnu grupu za implementaciju i koordinaciju radi implementacije akcionog plana. Akcioni plan ima za cilj poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira za zaštitu LGBTI osoba; eliminisati sve oblike diskriminacije; i poboljšati pristup uslugama zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva i stanovanja.

 

Seksualna orijentacija i rodni identitet su u klasi zaštićenoj državnim zakonom o kriminalu iz mržnje. Uprkos zakonu i vladini zvaničnoj podršci LGBTI prava, homofobični stavovi su opstali u privatnom i javnom životu. Javni zvaničnici ponekad su davali homofobične izjave. NVO su izvijestile da su porodice iz svojih domova iseleljavale LGBTI osobe tokom godine. Tokom augusta u prvo sklonište za iseljene LGBTI osobe, koje je otvoreno 2014. godine, smješteno je 12 osoba.

 

14. maja aktivisti su učestvovali u četvrtoj Tirana Gay (P)Ride against Homophobia, kratkoj biciklističkoj vožnji na glavnom bulevaru u Tirani, a Albanci su bili svjedoci prvog televizijskog mjesta o pravima porodične jednakosti. U sklopu "festivala raznolikosti", aktivisti su organizovali i druge aktivnosti, poput javnog priznanja za 30 osoba koje su podržale LGBTI zajednicu. Policija je obezbijedila sigurnost aktivista tokom događaja. Kompanija Headhunters Albania je u maju objavila indeks LGBTI indeksa jednakosti zaposlenosti usklađenost privatnih kompanija sa zakonima o zapošljavanju koji štite seksualnu orijentaciju. Indeks od 71 kompanije pokazao je da 62 posto ima inkluzivnu politiku ljudskih resursa, ali samo 3 posto se posebno bavi nediskriminacijom LGBTI kandidata za posao.