Mundësi Punësimi

PRODUCT MANAGER – PRISHTINË

Job Good! Life Good!
The HeadHunter Group
 është një kompani inovative në përzgjedhjen e Stafit dhe Rekrutimit që operon në Shqipëri, Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni, Bosnje dhe Hercegovine, Greqi, Qipro, Serbi dhe Shtetet e Bashkuara. Ne ofrojmë mentalitetin më të ri në industrinë e personelit dhe biznesi ynë fokusohet kryesisht te Kandidatët dhe Klientët. Në emër të klientit tonë, kompani në fushën e ICT, po kërkojmë të punësojmë në ,Prishtinë:

 

PRODUCT MANAGER – PRISHTINË

PËRSHKRIMI I PUNËS: 

 • Njeh gamën e produkteve, specifikimet e tyre teknike, konfigurimet standarte dhe opsionet shtesë, limitet dhe mundësite për upgrade.
 • Njeh produktet konkurente në treg dhe avantazhet apo disavantazhet e tyre.
 • Krahason specifikat teknike, cmimet etj., me produktet tona.
 • Njeh nivelin e cmimeve të produkteve të tij në tregun vendas.
 • Njeh nivelin e cmimeve të produkteve të tij jashtë vendit.
 • Sugjeron cmimet e shitjes dhe kryen procedurat përkatese për administrimin e tyre.
 • Kryen porositë për produkte tek furnitorët. Ndjek në sistemin e furnitorit statusin e porosisë.
 • Njeh konfiguratorët specifikë që perdorin furnitorë të ndryshëm dhe kryen konfigurime speciale.
 • Bashkëpunon me departamentin e importeve për një ecuri normale të kohës së furnizimit.
 • Bashkëpunon me departamentin e importeve për hapjen e rregullt të kartelave në magazinë, emërtimin e rregullt dhe uniform të produkteve për shitje, kontrollin e cmimeve të importit, kostos, etj.
 • Njeh përmbajtjen e kontratave me Furnitorët.
 • Kryen raportime të thjeshta të kërkuara nga furnitorët.
 • Kërkon cmime speciale për tendera.
 • Përgatit specifikimet teknike në fletë-ofertat dhe etiketat e produkteve.
 • Menaxhon stokun e produkteve.
 • Realizon raportimet standarte te superiori.
 • Kryen me përpikmëri cdo detyrë të posacme që i ngarkohet nga superiori dhe raporton në kohë sipas afateve të percaktuara për përmbushjen e tyre.
 • Negocion, menaxhon dhe ndjek realizimin për administrimin e fondeve të ndryshme (bonuse për arritje targeti, price protection, Marketing funds) në bazë tremujore ose cdo periudhe që ofrohet nga furnitori.
 • Përcakton dhe aprovon tek Drejtori i Divizionit Marketing Plan për produktet përkatëse, si dhe promocione të ndryshme dhe cdo gjë tjetër që ndihmon në shitjen e suksesshme të tyre.
 • Organizon trajnime për njohjen e produkteve me konsulentët e shitjeve dhe ndërton skedën komerciale.
 • Është i aftë për të mbajtur kontakte me Country Mng të furnitorëve, për të raportuar rreth shitjeve dhe për të zhvilluar takimet e punës me ta.
 • Realizon certifikime të larta të kompanisë tek furnitori.
 • Përgatit prezantime për produktet përkatëse dhe për kompaninë.
 • Përpilon dhe realizon plane shumë të mira marketingu.

KËRKESAT E PROFILIT :

 • Të ketë përfunduar studimet e larta (të preferueshme Shkencat Kompjuterike, Inxhinieri Kompjuterike, Elektronike, Telekomunikacion apo fushë të ngjashme).
 • Eksperiencë e mëparshme punë në fushën e teknologjisë, së paku 2 vite.
 • Njohuri të mira rreth produkteve të Teknologjisë Informative;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze në shkrim dhe komunikim.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.
PAGESA: Konkuruese.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.xhema@theheadhunter.com ,për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z.Dren XHEMA në numrin e telefonit + 383 44 22 44 66 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 24 Maj 2019Të gjithë kandidatët që aplikojnë për këtë pozitë, të shkruajnë pozitën për të cilën aplikojnë në “Subject Line”.


Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Përshkrimi i punës

Vendndodhja

PRISHTINË

Lloji i punës

PRODUCT MANAGER

Paga

Konkuruese

I publikuar

14/05/2019 13:34