μισθός Χαρτογράφηση

Image

Τι κάνει η ‘’αντιστοίχιση’’ μισθών;

Η αντιστοίχιση μισθών συνδέει τις κατηγορίες ταξινόμησης μισθών με τους τύπους θέσεων εργασίας.

Παρακολουθουμε την αγορά εργασίας, που κυμαίνονται οι μισθοί ανάλογα την θέση και υπέυθυνα κατευθύνουμε τον πελάτη μας.