Η κοινότητα LGBTIQ

Η κοινότητα LGBTIQ

Η απασχόληση εργασίας με βάση την ισότητα  από την κοινότητα LGBTIQ

είναι η πρώτη του είδους της στην Αλβανία, όπως και σε άλλες βαλκανικές χώρες που δεν είναι ακόμη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινότητα LGBTIQ της Ισότητας στην Απασχόληση Εργασίας είναι ένα σύστημα κατάταξης που καθορίζει το πώς οι εταιρείες σέβονται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ατόμων LGBTIQ σε πρακτικές στον τομέα της εργασίας, της κατάρτισης, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Επιπλέον, εκτιμά τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους όσον αφορά την απασχόληση. Ο Όμιλος Headhunter,ο οποίος κατέχει την μεγαλύτερη πρόσληψη και ανθρώπινο δυναμικό στην Αλβανία και είναι ένας από τους πιο επεκτεινόμενους στα Βαλκάνια, αποφάσισε να εισάγει μία τέτοιου είδους κοινότητα ως ένα μέρος της δέσμευσής της για την Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων και για την Διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας. Η ομάδα μας έχει μια ισχυρή δέσμευση με σκοπό την εφαρμογή της ισότητας των ευκαιριών απασχόλησης για όλους τους πολίτες. Η ομάδα είναι επίσης κατάλληλα τοποθετημένη ώστε να δημιουργεί σε μια τέτοιου είδους κοινότητα, εφοόσον έχει αξιοπιστία στον ιδιωτικό τομέα να λειτουργεί ως δικαστής για τις πολιτικές του ανθρώπινου δυναμικού.

Κάθε χρόνο, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας και Αμφιφοβίας( στις 17 Μαΐου), η Ομάδα Headhunter δίνει βραβεία σε εταιρείες που έχουν προσφέρει υποδειγματική προστασία απέναντι στα δικαιωματα και την αξιοπρέπεια των αιτούντων για εργασία και των εργαζομένων LGBTIQ .

 

Η τωρινή κατάσταση στην Αλβανία

Η αλβανική κυβέρνηση αγωνίζεται και κάνει πρόοδο για την αντιμετώπιση της ένταξης των γυναικών, των νέων και των μειονοτήτων σε όλους τους τομείς της ζωής. Πρόσφατα, η Κυβέρνηση έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες σε διάφορα υπουργεία, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των περιθωριοποιημένων ομάδων.

Τον Μάρτιο του 2010, η Αλβανία εξέδωσε το νόμο «Περί προστασίας από τις Διακρίσεις». Ο νόμος προστατεύει όλους τους Αλβανούς και συγκεκριμένα ισχυρίζεαι ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, εθνικότητας, και πολλούς άλλους λόγους. Αυτό απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση εργασίας, την εκπαίδευση, ή άλλους δημόσιους χώρους. Ο Επίτροπος της Προστασίας από τις Διακρίσεις έχει το δικαίωμα να ακούει, να διερευνήει και να επιλύει τις καταγγελίες. Ο ίδιος, αφουύ επανεξετάσει όλες τις πληροφορίες,  το Γραφείο του Επιτρόπου μπορεί να επιδιώξει να επιλύσει τα ζητήματα μέσω της διαμεσολάβησης. Εάν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, το Γραφείο της Επιτρόπου μπορεί να εισάγει μια απόφαση η οποία προβλέπει τα κατάλληλα μέτρα και κανονισμούς που πρέπει να ληφθούν και είναι σε θέση να παρέχει ένα χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους. Ζητήματα μπορούν επίσης να αποσταλούν απευθείας στα αρμόδια δικαστήρια.

Στις 7 Μαΐου, το Aλβανικό Kοινοβούλιο ενέκρινε το ψήφισμα «για την Προστασία των Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών της LGBT Κοινότητας». Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών με την υποστήριξη του Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Φύλου και με την Ένωση του Συμβουλίου της Ευρώπης ανέπτυξε πρόσφατα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2015-2020 με σημαντική συμβολή από την κοινωνία των πολιτών και την LGBT κοινότητα. Ενώ προς το παρόν είναι υπό μορφή σχεδίου, είναι πιθανό να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015. Το Σχέδιο Δράσης θα υποστηρίζεται και επιβλέπεται από μια Εθνική Ομάδα Εφαρμογής και Συντονισμού ώστε να συντονίζει τις δραστηριότητες σε τοπικά, περιφερειακά, και λαϊκά επίπεδα. Θα αποτελείται από τα Σημεία Εστίασης για την LGBTI Ισότητα από τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Σχετικά με την ισότητα στην απασχόληση εργασίας από την LGBTIQ κοινότητα

Η LGBTIQ κοινότητα Απασχόλησης του Ομίλου Headhunter μετρά τις πολιτικές και τις πρακτικές των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία προς τα LGBTIQ άτομα που αναζητούν εργασία και καθώς και για τους ήδη τεργαζόμενους. Η συνέντευξή του προσωπικού του Ομίλου Headhunter διευθύνει και ελέγχει τις πολιτικές και τις πρακτικές των δύο διεθνών και Αλβανικών επιχειρήσεων κάθε χρόνο. Η συνέντευξη εστιάζεται σε τρεις βασικούς τομείς των πολιτικών και πρακτικών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των:

Οι Πολιτικές για τα LGBTIQ άτομα που αναζητούν εργασία καθώς και για τους ήδη εργαζόμενους

Η Εταιρική ικανότητα και τεχνογνωσία της LGBTIQ  κοινότητας

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Υποστήριξη με θέματα που αφορούν την κοινότητα LGBTIQ

Οι φετινές εταιρείες που ξεχώρισαν με την υπόδειξη τους απέναντι στηνLGBTIQ κοινότητα για την ισότητα στην απασχόληση

Τα βραβεία για το 2016 είναι:

Gold: Vodafone Αλβανίας "&" του Βρετανικού Συμβουλίου "

Silver: "Top Αλβανία Radio"

Χάλκινο: «Ο Ευρωπαικός Οργανισμός" και "Neptun"

Επαφή

Αν σας ενδιαφέρει να κατατάσσεται την εταιρεία σας στην κοινότητα των LGBTIQ  για την ισότητα στην απασχόληση του επόμενου έτους ή επιθυμείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη κοινότητα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Elton ILIRJANI μέσω e.ilirjani@headhunter.al. 

  • LGBTIQ trophies

  • The HeadHunter Group