LGBTIQ Indeks

LGBTIQ INDEKS

LGBT Indeks jednakosti pri zapošljavanju je prvi takav indeks u balkanskim državama koje nisu u sklopu EU. LGBT Indeks jednakosti pri zapošljavanju predstavlja sistem rangiranja koji određuje koliko kompanije poštuju prava i dignitet LGBT osoba pri zapošljavanju, obukama, razvoju i opštim praksama zapošljavanja. Dodatno on ocjenjuje i to koliko kompanije poštuju lokalne zakone na tu temu.

HeadHunter Grupa, kao najveća kompanija koja se bavi regrutacijom i upravljanjem ljudskim resursima na Balkanu je odlučila da lansira ovaj Indeks kao dio svoje posvećenosti društveno odgovornom poslovanju i različitosti na radnom mjestu.  Grupa ima ličnu obavezu da kulturu jednakih šansi pri zapošljavanju proširi na sve slojeve društva. Grupa je dobro pozicionirana u smislu kredibiliteta koji ima među privatnim sektorom u pogledu politika upravljanja ljudskim resursima, pa je samim tim u mogućnosti da kreira i lansira ovakav Indeks.

Svake godine na dan obilježavanja Međunarodnog dana homofobije, transfobije i biofobije (17. maj) Headhunter Grupa prezentuje nagrade za kompanije koje su primjer zaštite prava i čuvanja digniteta LGBT osoba koje traže posao ili su zaposlene.

 

O LGBT Indeksu jednakosti pri zapošljavanju :


Headhunter-ov LGBT Indeks jednakosti pri  zapošljavanju ima za cilj da procijeni politike i prakse kompanija koje posluju na Balkanu prema LGBT osobama koje traže posao ili su  zaposlene. Zaposleni u Headhunter Grupi sprovode intervjue sa direktorima međunarodnih i domaćih kompanija i provjeravaju njihove politike i prakse jednom godišnje. Intervju se fokusira na tri glavne oblasti:


• Politike prema LGBT osobama koje traže posao ili su zaposleni;
• Korporativna LGBT kompetentnost i ekspertiza;
• Korporativna društvena odgovornost - LGBT pitanja i podrška.

Nagrade za 2016. godinu su dobili:  

Zlato: Vodafone Albanija i “British Council”

Srebro: Albania Radio

Bronza: “Europe Agency” i "Neptun"


Kontakt:
Ako ste zainteresovani da vaša kompanija bude rangirana u Indeksu  sledeće godine ili želite da dobijete informacije o Indeksu, kontaktirajte našeg projektnog menadžera Elton Ilirjani ([email protected])

  • LGBTIQ trophies

    LGBTIQ trophies

  • The HeadHunter Group

    The HeadHunter Group