Për klientët

Klientët, ata që besojnë tek ne

Image

 

The HeadHunter Group është kompania më e madhe e rekrutimit të burimeve njerëzore në Ballkan.

Me seli qendrore në Tiranë, por me degë në Kosovë, Maqedoni, Mal i Zi dhe Bosnje Hercegovinë, The HeadHunter Group është një kompani në rritje konstante dhe në zgjerim të vazhdueshëm.

Për ne klientët tanë janë të parët, ndaj dhe u ofrojmë atyre një shërbim tepër profesional, nëpërmjet stafit tonë tepër të kualifikuar, të përbërë nga ekspertë me përvojë dhe përgatitje të lartë.

Me shërbime si Gjuetia e Menaxherëve Ekzekutivë, Rekrutimi, Punësim i Përkohshëm në të Përhershëm, Personeli i Përkohshëm, Stafi me qera, Përgatitja e Listpagesave, Trajnimet dhe Studimet e Tregut, Menaxhimi Total i Burimeve Njerëzore, Brandimi i Stafit, etj, ne garantojmë, cilësi, shpejtësi, ulje kostosh dhe mbitëgjitha BESIM!

Në fakt, partnerët e shumtë me të cilët bashkëpunojmë tashmë në mënyrë të konsoliduar prej vitesh, janë mbështetur gjithnjë te BESUEHSMËRIA jonë, sa i takon ruajtjes maksimale të privatësisë, së konfidencialitetit dhe sidomos korrektesës tonë maksimale përballë ligjit dhe në zbatimin me përpikëri të marrëveshjeve.

Për shkak të impaktit publik të viteve të fundit, gjithnjë e më shumë partnerë të huaj dhe vendas po i besojnë grupit tonë sepse rezultatet janë të prekshme menjëherë!