Изнајмување на вработени

Image

 

Изнајмувањето на вработени е услуга, дизајнирана да му помoгне на Вашиот бизнис значително да ги намали трошоците за работна сила. На тој начин ние сме комплетно одговорни за администрацијата која произлегува од работниот однос а истовремено обезбедуваме и поддршка на Вашиот Оддел за човечки ресурси.

Со тоа Вие можете да се фокусирате на изборот, задржување, раст и развој на вработените.

Со пренасочување на трошокот за вработени преку компанија која нуди сеопфатен пакет на услуги за вработените, ние стануваме вашиот доверлив деловен советник и партнер, овозможувајќи Ви да се концентрирате на бизнисот кој го знаете најдобро... Својот!