Mapiranje zarada

Image

 

Šta se postiže mapiranjem zarada?

Mapiranje zarada povezuje kategorije klasifikovanja zarada sa tipovima pozicija.

Ovo se radi da bi administrator mogao da odabere adekvatnu skalu zarade nakon selektovanja tipa pozicije, obezbjeđujući da samo  određena skala zarade može biti dodijeljena određenoj poziciji.

Šta je to Kategorija klasifikovanja zarada?

Ove kategorije su grupe po kojima su svi zaposleni podijeljeni u odnosu na to koji nivo obrazovanja imaju.

Šta su kategorije po vrsti pozicije?

Ova kategorija se određuje za svaki opis pozicije i oglas.

Ovi tipovi se određuju različitim faktorima, kao što su uslovi rada, obrazovanje, zarada, količina posla, benefiti i sl.

Postoje 3 tipa poslova: opšti, akademski i izvršni.

Može li se kategorija klasifikovanja zarada dodijeliti za više od jedne kategorije po vrsti pozicije?

Može. To se rijetko dešava, ali moguće je. Ukoliko se to desi, onda administrator koji priprema opis Pozicije I oglas, mora biti posebno obazriv koji nivo klasifikacije dodjeljuje koristeći taj sistem.