Staf Me Qera

Image

 

Dëshironi të ndihmoni biznesin tuaj si nga ana e menaxhimit profesional ashtu edhe nga ana uljes dhe kursimit të shpenzimeve duke e bërë atë më efikas?

Për këtë ju vjen në ndihmë shërbimi “Staf me Qera”.

Ne jemi të përgjegjshëm për rëndësinë e administrimit të dokumentacionit, përgatitjes së dosjes, dhe çdo shkrese qe duhet të jetë në dosjen e punonjësve.

Ky shërbim është një ndihmesë shumë e madhe për Departamentin e Burimeve Njerëzore të çdo kompanie, duke bërë të mundur në këtë mënyrë fokusimin e biznesit kryesisht në rritje,përzgjedhje më të mirë të stafit, proceset e vlerësimit dhe zhvillimit të punonjësve.

Në këtë mënyrë ne kthehemi në këshilluesit tuaj më të besuar të biznesit si dhe në partnerin tuaj më afërt, duke ju bërë të mundur që ju të përqëndroheni kryesisht dhe më shumë në punët që ju dini të bëni më mirë në biznesin tuaj!