Trajnime Dhe Studime Tregu

Image

Dëshironi të kryeni trajnime për individë, menaxherë, skuadra, ekipe shitje dhe të tjerë?

Modulet tona të trajnimit janë nga më bashkëkohoret në tregdhe trajnerët tanë vijnë kryesisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa.

Gjithashtu pjesë e ekipit tonë janëedhe trajnerët më të mirë vendas.

Modulet tona përfshijnëtë gjitha fushat e industrisë duke ju orientuar drejt suksesit.

Përmes studimeve të tregut ne identifikojmë mundësitë për t’ju shërbyer grupeve dhe klientëve të ndryshëm, shqyrtojmë madhësinë e tregut dhe të nevojave të paplotësuara të njerëzve, identifikojmë metodat më të mira për të plotësuar nevojat e grupit të targetuar, investigojmë konkurrencën, nxjerrim konkluzione nëse produkti plotëson nevojat e klientëve apo nëse reklama juaj dhe strategjitë promovuese janë efektive.