Вести

Стејт Департментот на САД се повикува на Индексот на Хедхантер

Во својот годишен извештај за човекови права, кој се спроведува за секоја држава, Стејт Департментот на САД, во врска со ситуацијата со LGBTIQ заедницата во Албанија, го наведе Индексот за еднаквост при вработување, организиран од Хедхантер во мај 2016 година, прв пат од ваков вид во Албанија и Југоисточна Европа воопшто.

Бидејќи има само една недела откако Хедхантер успешно го организира овој Индекс во Албанија, втора година по ред, но, овој пат значително го зголемува бројот на бизниси кои учествуваат во истражувањето, како и вниманието што го посветуваат меѓународниот фактор и локалните медиуми, оваа вест е огромно охрабрување да се придвижи оваа иницијатива кон поширока јавност, на локално, регионално и понатаму, за поддршка на правата и недискриминацијата на LGBTIQ заедницата.

Овој проблем е длабока и сериозна рана на албанското општество и доволно е да се приклучи, за да се разбере сериозноста. Всушност, доволно беше основачот на Хедхантер, г-дин Елтон Илирјани, јавно да повтори втора година по ред дека е горд што е хомосексуалец, дека на различни портали за вести, но исто така и на страната на Фејсбук на Американската Амбасада во Албанија, многу коментатори, во многу случаи анонимни, но во многу други случаи идентификувајќи се со име и презиме, покажаа омраза и хомофобични коментари без преседан против LGBTIQ лицата. Ова, уште еднаш ја истакна големата важност и потреба што постои за да се направи многу повеќе за причината за која станува збор.

Подолу можете да проследите што точно е напишано во Извештајот на Стејт Департментот за состојбата и правата на LGBTIQ заедницата во Албанија:

Дела на насилство, дискриминација и други злоупотреби врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Законот забранува дискриминација врз основа на сексуална ориентација, вклучително и при вработување. До август владиниот комесар за заштита од дискриминација доби пет жалби од лезбејки, хомосексуални, бисексуални, транссексуални и интерсексуални (ЛГБТИ) поединци и организации. Спроведувањето на законот беше генерално слабо. Во мај Советот на министри го усвои Националниот план за акција за LGBTIQ 2016-20, а во Август по наредба на премиерот ја формираше Националната група за имплементација и координација за спроведување на акциониот план. Акциониот план има за цел да ја подобри правната и институционалната рамка за заштита на LGBTIQ лицата; елиминирање на сите форми на дискриминација; и подобрување на пристапот до услуги за вработување, образование, здравство и домување.

Сексуалната ориентација и родовиот идентитет се меѓу класите заштитени со законот за криминал од омраза на државата. И покрај законот и формалната поддршка на владата за правата на LGBTIQ, хомофобичните ставови опстојуваа во приватниот и јавниот живот. Јавните функционери понекогаш даваат хомофобични изјави. Невладините организации објавија дека семејствата ги иселиле LGBTIQ лицата од своите домови во текот на годината. Во текот на август, првото засолниште за иселени LGBTIQ лица, отворено во 2014 година, смести 12 лица.

На 14 мај активистите учествуваа во четвртата трка во Тирана GAY (P)Ride против хомофобијата, кратко возење велосипед на главниот булевар во Тирана, а Албанците беа сведоци на првото телевизиско место за правата на семејната еднаквост. Како дел од "фестивалот за разновидност", активистите организираа други активности, како што се јавното признавање на 30 лица кои ја поддржуваат LGBTIQ каузата. Полицијата обезбеди безбедноста на активистите за време на настаните. Во мај компанијата за вработување Хедхнатер во Албанија објави Индекс за еднаквост на вработеноста на LGBTIQ за усогласеноста на приватните компании со законите за вработување кои ја штитат сексуалната ориентација. Индексот на 71 компанија покажа дека 62 проценти имаа инклузивна политика за човечки ресурси, но само 3 отсто посебно се однесуваа на недискриминација на ЛГБТИ работните кандидати.